kythera family kythera family
  

General History

History > General History > Κυθηριακό "Τσιριγορικό" Αντάμωμα

History > General History

submitted by Neos Kosmos, Melbourne on 29.04.2007

Κυθηριακό "Τσιριγορικό" Αντάμωμα

Κυθηριακό "Τσιριγορικό" Αντάμωμα - Governor & Prof Aroney breaking eggsSMALL

Στη φωτογραφία ο καθηγητής Εµµανουήλ Αρώνης τσουγκρίζει πασχαλινό αυγό µε την Κυβερνήτη της Κουηνσλάνδης κα. Quentin Bryce. Αριστερά τους βρίσκεται ο Εντιµότατος Πρόξενος της Ελλάδας ∆η. Ράπτης ενώ δεξιά ο πρόεδρος του Κυθηριακού Συνδέσµου Κουηνσλάνδης Πήτερ Σάµιος

Download a .pdf of this article here:

NEOS KOSMOSpsixagogia_03A.pdf

Neos Kosmos, Melbourne, Australia. Page 16, Thursday 26th April, 2007.

Tου ανταποκριτή µας Γιάννης
Καρράς


Στις 15 Απριλίου 2007, στην όµορφη πόλη της Βρισβάνης και στο κτίριο της Κυπριακής Κοινότητας, παρευρέθηκαν περίπου 500 άτοµα, Κυθήριοι µε τους φίλους τους σε µία εκδήλωση της Kytherian Association of Qld και Kytherian Association of NSW για την παρουσίαση της ιστοσελίδας www.kythera-family.net και του βιβλίου Katsehamos and the Great Idea του Κυθήριου στην καταγωγή δικηγόρου κ. Πήτερ Πρηνέα σε µία µεσηµβρινή συνεστίαση.
Παρευρέθηκαν πολλοί Κυθήριοι στη λειτουργία της Κυριακής στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου µε χαρακτηριστικό το στόλισµα της εικόνας του Αγίου Χαραλάµπους, προστάτη του Καραβά Κυθήρων. Σε µία χαρούµενη, πασχαλινή, εορταστική και πολιτιστική ατµόσφαιρα, έγινε το µοναδικό στα τοπικά χρονικά της κυθηριακής πατριάς της Κουηνσλάνδης και µε συµµετοχή Κυθήριων απ' όλες τις πολιτείες της Αυστραλίας, σ' ένα "Τσιριγόλικο Αντάµωµα". Συχνά αναφερόµαστε στα ήθη και έθιµά µας, στη γλώσσα µας, που πρέπει να διατηρήσουµε και να µεταδώσουµε στα παιδιά και εγγόνια µας, όσο καλύτερα µπορούµε και γενικά τη ζητούµενη στις µέρες µας, εµµονή στη παράδοση, την αναφορά στις ρίζες µας, που για µας τους Έλληνες της ∆ιασποράς, όπου µέσα στο παγκόσµιο κλίµα αλλοτρίωσης που διαµορφώνεται, να µπορέσουµε να αντισταθούµε εµµένοντας στη διαφορετικότητά µας, θα πρέπει να διατηρήσουµε την καταγραφή της παράδοσης που περνά µέσα από περιγραφές της καθηµερινότητας των συνηθειών και εθίµων και να τις περάσουµε στις καινούργιες γενιές.
Είναι ανάγκη λοιπόν αδήριτη να επιστρέψουµε στη παράδοση όχι οπισθοδροµώντας, αλλά για να την κρατήσουµε και να κρατηθούµε από αυτή. Ο Πλάτων τόνιζε ότι εάν από τη γνώση αφαιρέσουµε την αρετή, τότε η σοφία µεταστοιχειώνεται σε πανουργία. Έτσι βλέπουµε σήµερα τα τεχνολογικά και επιστηµονικά επιτεύγµατα κατά κανόνα να τίθενται στην υπηρεσία του κακού. Ασφαλώς όχι όλα.

Οι Κυθήριοι κουβαλούν µέσα τους την ιστορία που τόσους αιώνες γράφτηκε στο νησί από την µείξη πολιτισµών και λαών. Όπου πηγαίνουν στην ξενιτιά διαδίδουν το δικό τους στοιχείο και υιοθετούν άλλα, π.χ. στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, στην Αµερική και εδώ στην Αυστραλία, σε κάθε γωνία του κόσµου, κράτησαν τις ρίζες τους ζωντανές και συνεχίζουν να γράφουν τις δικές τους σελίδες στην ιστορία. Η µετανάστευση των Κυθηρίων και η επικοινωνία της µητρόπολης νήσου µε τα αστικά κέντρα όπου βρέθηκαν, άνοιξε νέους ορίζοντες και επένδυσε µε καινούργιες ιδέες και δεδοµένα την κουλτούρα τους. Έτσι µε την παρουσία των Κυθηρίων στο διαδίκτυο δηµιουργείται η προοπτική για την παγκόσµια κοινότητα των Κυθηρίων. Οι Κυθήριοι της ∆ιασποράς διακρίνονται στις τέχνες, την επιστήµη, την πολιτική και το εµπόριο. Σήµερα µία µεγάλη κοινότητα πανεπιστηµιακών διανοουµένων, καλλιτεχνών, πολιτικών, επιστηµόνων και εµπόρων στην Αυστραλία έχουν να επιδείξουν οι Κυθήριοι. Με την παρουσία τους, πολλοί απ' αυτούς τίµησαν το "Τσιριγορικό Αντάµωµα" στη Βρισβάνη.
Επίσηµη προσκεκληµένη ήταν η Κυβερνήτης της Κουηνσλάνδης Ms Quentin Bryce και ο σύζυγός της Michael Bryce. Η Κυβερνήτης τσούγκρισε το πασχαλινό αυγό της µε τους οµοτράπεζούς της, τον ∆ρ. Μ. Αρώνη, καθηγητή πανεπιστηµίου από το Σίδνεϊ. Χόρεψε ελληνικούς και κυθηριακούς παραδοσιακούς χορούς και φωτογραφήθηκε µε νέους και νέες που φορούσαν παραδοσιακές κυθηριακές φορεσιές.
Μεταξύ των επισήµων προσκεκληµένων ήταν ο εντιµότατος επίτιµος Γεν. Πρόξενος της Ελλάδας στην Κουηνσλάνδη κ. ∆ηµ. Ράπτης µετά της επιτίµου συζύγου του κ. Ελένης
Ράπτη.
Η προσφορά του κ. ∆ηµ. Ράπτη στον ελληνισµό της Κουηνσλάνδης είναι γνωστή. Εκτός από τις προξενικές του υπηρεσίες, είναι και η αµέριστη συµπαράσταση του σε όλες τις πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις της Ελληνικής παροικίας της Κουηνσλάνδης.
Στη συνέχεια ακολούθησαν οµιλίες και οι χαιρετισµοί της Κυβερνήτη της Κουηνσλάνδης κα Quentin Bryce, του προέδρου Κυθηρίων Κουηνσλάνδης κ. Πήτερ Σαµίου, του προέδρου του Καραβιτικού Συµπόσιου του Σίδνεϊ και διοργανωτή της εκδήλωσης κ. Γεώργιο Πούλο, του κ. Άγγελου Νοταρά, αρχηγού και δωρητή της ιστοσελίδας www.kythera-family.net

Τους παρευρισκόµενους επίσης χαιρέτησαν ο πρόεδρος Κυθηρίων Σίδνεϊ κ. Βίκτωρ Κυπριώτης, ο γνωστός τιµώµενος µε τον τίτλο Greek Australian of the Century για την ιατρική του προσφορά στους ιθαγενείς (Αµπορίτζιναλς) ∆ρ. Α. Καλοκαιρινός.
Ο δικηγόρος συγγραφέας του βιβλίου "Katsehamos and the Great Idea" κ. Πήτερ Πρηνέα παρουσίασε το βιβλίο του µε µία αναλυτική και λεπτοµερή αναφορά στους πρώτους Τσιριγότες µετανάστες της Αυστραλίας και στη ζωή τους, όπως ο παππούς του Πήτερ Φάρρος, µια εποχή δύσκολη και ταραγµένη.
Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι τίµησαν µε την παρουσία τους πολλοί επώνυµοι Κυθήριοι όπως ο Peter Freeleagus, Peter Corones, Dennis Conomos. Πολύ καλή και η ορχήστρα
του ∆ηµ. Πρηνέα που σκόρπισε το κέφι µε τους παραδοσιακούς Κυθηριακούς και ελληνικούς χορούς.
Μεγάλη επιτυχία σηµείωσε η λαχειοφόρος και η δηµοπρασία µε ωραία και αξιόλογα δώρα.


Copyright (c) - Neos Kosmos 2001-2007

Last Updated: 26-04-2007

Leave a comment