kythera family kythera family
  

Potamos

Gravestones > Potamos > Dimitrios I. Panaretos Family Grave - Potamos Cemetery

Gravestones > Potamos

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 19.06.2007

Dimitrios I. Panaretos Family Grave - Potamos Cemetery

Dimitrios I. Panaretos Family Grave - Potamos Cemetery
Copyright (0000) James Prineas

Aimilianou D. Panaretou

Dimitrios I. Panaretos
d. 28 January, 1970, age

Diamantis Aim. Panaretos
d. 20 October, 1981
age 6

Theodora D. Panaretou
d. September 2002 (day is illegible)
age 93

Leave a comment