kythera family kythera family
  

Logothetianika

Gravestones > Logothetianika > Kombi-Patrikios grave marker, Logothetianika

Gravestones > Logothetianika

submitted by Terry Chlentzos on 16.06.2007

Kombi-Patrikios grave marker, Logothetianika

Kombi-Patrikios grave marker, Logothetianika
Copyright (2007) James Prineas

This worn epitaph appears to be that of:
Panag. X. Kombis d. 25 Nov 1936
Mix. P. Patrikios d. illegible

Leave a comment