kythera family kythera family
  

Gouthianika

Gravestones > Gouthianika > Kosmas 'Avgas' Sclavos

Gravestones > Gouthianika

submitted by Kosmas Sclavos on 25.04.2007

Kosmas 'Avgas' Sclavos

Kosmas 'Avgas' Sclavos
Copyright (2006) Kosmas Sclavos

Kosmas Sclavos passed away at the young age of 35 in 1944. (Gravesite near Gouthianika)

Family entry in the Gouthianika page.

www.sclavos.net

Leave a comment