kythera family kythera family
  

Aroniathika

Gravestones > Aroniathika > Levounis & Papadopoulos

Gravestones > Aroniathika

submitted by Gordon Hutchison on 01.07.2007

Levounis & Papadopoulos

Levounis & Papadopoulos
Copyright (2007) James Prineas

Family of:
Ioannis Levounis Died 17-07-73 Aged 78
Theodora Levouni Died 17-6-74 Aged 78
Kon/Nos Th. Papadopoulos Died 27-1-00 Aged 83
On Upright Cross
Papa.... Family

Leave a comment