kythera family kythera family
  

Aroniathika

Gravestones > Aroniathika > Kamaris

Gravestones > Aroniathika

submitted by Gordon Hutchison on 01.07.2007

Kamaris

Kamaris
Copyright (2007) James Prineas

Family Tomb
Ilia Kamari Died 1959
Stamatiki Il. Kamari Died 1984
Nikolaos Kamaris
Stamatiki Nik. Kamari

Leave a comment