kythera family kythera family
  

Diaspora Weddings and Proxenia / Mylopotamos

Photos > Diaspora Weddings and Proxenia

Showing 1 - 1 from 1 entries
Show: sorted by:

Photos > Diaspora Weddings and Proxenia

submitted by Peter Makarthis on 05.09.2004

Psaros & Phacheas (Fatseas) Wedding 1927

Theo Psaros and 'Beatty' Calliope Phacheas (Fatseas) married in Sydney Australia 16 November 1927