kythera family kythera family
  

Diaspora Weddings and Proxenia

Photos > Diaspora Weddings and Proxenia > Studio photo of Theodora Lianos before her wedding,1925.

Photos > Diaspora Weddings and Proxenia

submitted by Vasilia Uhrweiss (nee Margetis) on 05.10.2011

Studio photo of Theodora Lianos before her wedding,1925.

Studio photo of Theodora Lianos before her wedding,1925.
Copyright (1925) Margetis Family

Mirror image. Photograph taken before her marriage to Bretos Margetis, Agia Triatha Church, Surry Hills.

Studio portrait of Bretos Margetis and Theodora Lianos

Bretos Margetis and Theodora Lianos outside Agia Triatha, Sydney

Wedding party photograph, Wedding of Bretos Margetis and Theodora Lianos

Studio portrait of Theodora Lianos on her wedding day

Leave a comment