kythera family kythera family
  

Diaspora Social Life

Photos > Diaspora Social Life > George, Peter and Katina 1977

Photos > Diaspora Social Life

submitted by Barbara Zantiotis on 05.03.2016

George, Peter and Katina 1977

George, Peter and Katina 1977
Copyright (1977) Barbara Zantiotis

George and Peter were brothers.  Peter was my paternal grandfather and Katina (Protopsaltis) was George's wife.

George and my grandfather were born in Agia Anastasia in 1911 and 1898 respectively.  Their parents were Stavros Zantiotis and Eugenia Souris. Katina was born in 1924 and passed away in 2000.  George passed away in 2005 and my grandfather in 1981.

Leave a comment