kythera family kythera family
  

Pitsinianika

Gravestones > Pitsinianika > HEADSTONE GEORGIOY SYRIGOY

Gravestones > Pitsinianika

submitted by Spyro Calocerinos on 08.10.2007

HEADSTONE GEORGIOY SYRIGOY

HEADSTONE GEORGIOY SYRIGOY
Copyright (2007) Margaret Tuite

GEORGIOS SYRIGOS Died 8/7/76 age 67
GEORGIA SYRIGOY Died 18/4/91 age 82

Leave a comment