kythera family kythera family
  

Logothetianika

Gravestones > Logothetianika

Showing 21 - 40 from 150 entries
Show: sorted by:

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 16.06.2007

Unknown Grave - Logothetianika Cemetery

Unknown Grave

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 16.06.2007

Gerasimos Kombis - Logothetianika (2 of 2)

Gerasimou Kombi

Gerasimos Kombis
d. 16.12.1996
age 89.

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 16.06.2007

Gerasimos Kombis - Logothetianika (1 of 2)

Gerasimou Kombi

Gerasimos Kombis
d. 16.12.1996
age 89

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 16.06.2007

Moulos Family Plot - Papadogiannakos (Nickname) - Logothetianika

Father Panayiotou Ioannou Moulou
Papadogiannakou

Maria Panag. Moulou
d. 4. 12. 1978

Father Panayiotis Ioan. Moulos
d. 4.12. 1934

Panagiotis Konstantinou Moulos
Papadogiannakos
d. 17.7.1978

Konstantinos Panag. Moulos
Papadogiannakos
d. 21.2.1984

Erini Konstantinou Moulou
d. 6. 1. 1988

Fragkiskos Konstantiou Moulou
Papadogiannakos
d. 25.5. 1999

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 16.06.2007

Erini T. Moulou - Logothetianika

Erini T. Moulou
d. 1.2.49
age 50

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 16.06.2007

Theodoros G. Sofios - Logothetianika

Theodoros G. Sofios
d. 1.1.02
age 80

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 16.06.2007

Mavromatis Family Plot- Logothetianika

Ioannou D. Mavrommati
Smaragdo I Mavrommati
age 64
23.1.47

Georgios Mavromatis
age 85
21/9/81

Stamatoula Kominou
1913-1993

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 16.06.2007

Laxana - Fardouli - Logothetianika (1 of 2)

Gerasimou G. Laxana
b. 8.11.1901
d. 6.12.1969

Konstantinos P. Fardoulis
d. 5.1.1956
age 1

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 16.06.2007

Laxana - Fardouli - Logothetianika (2 of 2)

Gerasimou G. Laxana
b. 8.11.1901
d. 6.12.1969

Konstantinos P. Fardoulis
d. 5.1.1956
age 1

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 16.06.2007

K. T. Koukoulis - Logothetianika (2 of 2)

K. T. Koukoulis
age 93
20. 2. 1965

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 16.06.2007

K. T. Koukoulis - Logothetianika (1 of 2)

K. T. Koukoulis
age 93
20. 2. 1965

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 16.06.2007

Ilia Andr. Xaniotou - Logothetianika

Ilia Andr. Xaniotou

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 16.06.2007

Ilia Andr. Xaniotou - Logothetianika

Ilia Andr. Xaniotou

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 16.06.2007

Athansiou Logotheti - Logothetianika

Athansiou Logotheti
20-4-1999
age 79

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 16.06.2007

Antoniou A. Laxana - Logothetianika (2 of 2)

Antoniou A. Laxana
age 78
d. 27 - 2 - 71

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 16.06.2007

Antoniou A. Laxana - Logothetianika (1 of 2)

Antoniou A. Laxana
age 78
d. 27 - 2 - 71

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 16.06.2007

Kominou Family Plot - Logothetianika (2 of 2)

Aimilias
Anargyrou
Georgiou

Xrisoulas
b.1918 d. 12.5.1999

Aimilias
b. 1949 d. 11.5.2000

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 16.06.2007

Kominou Family Plot - Logothetianika (1 of 2)

Aimilias
Anargyrou
Georgiou

Xrisoulas
b.1918 d. 12.5.1999

Aimilias
b. 1949 d. 11.5.2000

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 16.06.2007

Giorgiou K. Anastasopoulou - Logothetianika

Giorgiou K. Anastasopoulou
Doupis (Nickname)
d. 7 March, 1980
age 63

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 16.06.2007

Unknown Grave - Logothetianika

Unknown Grave