kythera family kythera family
  

Logothetianika

Gravestones > Logothetianika > Vasilios-Stavroula Koulentianos grave, Logothetianika

Gravestones > Logothetianika

submitted by Terry Chlentzos on 16.06.2007

Vasilios-Stavroula Koulentianos grave, Logothetianika

Vasilios-Stavroula Koulentianos grave, Logothetianika
Copyright (2007) James Prineas

Vasilios D. Koulentianos d. 25 Aug, 1954
Stavroula V. Koulentianou, d. 9 Jan. 1971

Leave a comment