kythera family kythera family
  

Logothetianika

Gravestones > Logothetianika > Panayitou & Marouli Flaska - Logothetianika

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 16.06.2007

Panayitou & Marouli Flaska - Logothetianika

Panayitou & Marouli Flaska - Logothetianika
Copyright (0000) James Prineas

Panayiotou X. Flaska

Maroulli P. Flaska
20 February, 1978
age 82

Leave a comment