kythera family kythera family
  

Logothetianika

Gravestones > Logothetianika > Moulos Family Plot - Papadogiannakos (Nickname) - Logothetianika

Gravestones > Logothetianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 16.06.2007

Moulos Family Plot - Papadogiannakos (Nickname) - Logothetianika

Moulos Family Plot - Papadogiannakos (Nickname) - Logothetianika
Copyright (0000) James Prineas

Father Panayiotou Ioannou Moulou
Papadogiannakou

Maria Panag. Moulou
d. 4. 12. 1978

Father Panayiotis Ioan. Moulos
d. 4.12. 1934

Panagiotis Konstantinou Moulos
Papadogiannakos
d. 17.7.1978

Konstantinos Panag. Moulos
Papadogiannakos
d. 21.2.1984

Erini Konstantinou Moulou
d. 6. 1. 1988

Fragkiskos Konstantiou Moulou
Papadogiannakos
d. 25.5. 1999

Leave a comment